ติดต่อกับเรา

ที่อยู่ของบริษัทฟินเทคเชเล็นจ์จำกัด: 499/1-80 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

fintechchallenge@outlook.com